Zambië uitreik

NG Kerk Wonderpark se Zambie uitreik

NG Wonderpark het verskeie uitreike na Zambië per jaar. Tydens hierdie tyd word die Jesus flilm vertoon, kerke word gevestig en reeds gevestigde kerke besoek en bemoedig.

Ons het reeds ‘n sendeling in Zambië wat ook gereeld besoek word.

Hoe kan jy betrokke raak by die Zambië projek ?

  • Saamgaan
  • Gebede
  • Skenk van goedere en kos
  • Skenk van bybels
  • Finansiële bydraes

Indien u belangstel om betrokke te raak kontak:

Kontakpersoon Telefoon Epos
Ds.Christiaan Ackermann 083 255 3748 [email protected]
Corrie van Aardt 082 416 1453 [email protected]
Anton Du Plessis 082 574 0543 [email protected]
Joey Geyer 082 880 4756 [email protected]