Preek Bladjie

Soek preke

Datum Teks Tema Laai Af
15 Februarie 2015 Pred 3:1 - 15 God, wat tyd hebeer, se werk kan nie verstaan word nie Laai Af (1MB)
08 Februarie 2015 Pred 2 Teater van die absurde: aanpak van ondernemings Laai Af (1MB)
01 Februarie 2015 Pred 1:1-12 Die lewe as 'n teater van die absurd Laai Af (1MB)
25 Januarie 2015 Mat 5:3-12 Geseënd is die wat Laai Af (1MB)
04 Januarie 2015 Ps 123 - 125 Ons bely ons afhanklikheid van die Here Laai Af (1MB)
28 Desember 2014 Ps 120 - 122 Mag jy geseënd leef! (drie sirkels in jou lewe) Laai Af (1MB)
14 Desember 2014 2 Kron 28 en Jes 7 ‘n Teken van God se teenwoor-digheid: Immanuel! Laai Af (1MB)