Ons Missie

'n 7 ster gemeente. Om in die Koninkryk van God te leef deur :

  • Pastoraat
  • Koinonia
  • Uitreik
  • Dissipelskap
  • Aanbidding
  • Genesing
  • Diens